Kommunitetet

Kommunitetet var oprindeligt et legat, der blev stiftet i 1569 af Frederik II og bestyret af Københavns Universitet, med det ene formål at underholde og forsørge 100 dygtige og værdigt trængende studenter. I starten inkluderede det kun bespisning og forplejning. Under Christian IV blev studenternes underhold imidlertid udvidet til at også at inkludere logi, da kongen lod kollegiet Regensen opføre som bolig for studenterne.

I dag eksisterer Kommunitetet ikke længere i dets oprindelige form, da det blev nedlagt i 1983 ved oprettelsen af Kollegiesamvirket. I 2016 valgte Regensianersamfundet dog – i fællesskab med Regensens alumner – at genstifte Kommunitetet i form af en reserveret del af samfundets midler  samt bidrag fra levende regensianere via Regensens Brugsforening og bidrag fra enkeltpersoner. 

Ifølge dets vedtægter består Regensianersamfundet arbejde overordnet i “dels at være bindeleddet mellem forhenværende regensianere ved at afholde selskabelige sammenkomster, udgive bladet “Regensen”, og ved på anden måde at værne om de minder, der knytter sig til Regensen og regenslivet, og dels at medvirke til at sikre og udvikle Regensen og det regensielle studenterliv.

Måden, hvorpå Kommunitet bidrager til dette virke, er henholdsvis ved at udlodde økonomisk støtte til projekter og initiativer, der falder ind under den ovenstående bestemmelse, og sideløbende ved at opbygge en formue.