Ledige kollegieværelser på Regensen

RegensenI løbet af sommeren 2015 vil et antal værelser blive ledige på kollegiet Regensen, St. Kannikestræde 2. Regensen er et af Københavns gamle kollegier centralt beliggende i indre by. Regensen har plads til 100 studerende.

For at komme i betragtning må ansøgeren være indskrevet på Københavns Universitet eller Danmarks Tekniske Universitet, og have bestået eksamener svarende til 2 års normeret studietid på universitetsniveau. Eksamenerne må være bestået med mindst 7 i gennemsnit. Derudover skal man have dansk statsborgerskab.
Særlige optagelsesberettigede er grønlændere og færinger. Disse kan tildeles regensplads direkte efter bestået studentereksamen.

Huslejen er p.t. kr. 1.600,- pr. måned, dertil et mdl. bidrag på kr. 110,- til diverse fællesudgifter. Det ikke er tilladt at holde husdyr såsom hunde og katte på Regensen.

Ansøgningsskema og yderligere information om Regensen findes på: regensen.dk/optagelse/optagelse.php
Ansøgningen skal indeholde udfyldt ansøgningsskema, motiveret ansøgning (maks. 1 A4 side), eksamensudskrift, seneste årsopgørelse fra SKAT og frankeret svarkuvert.

Ansøgningen sendes til:

Stuart Ward
Store Kannikestræde 2
1169 København K

Ansøgningsfrist er d. 26. juni 2015.
Ønsker du at aflevere ansøgningen personligt, kan dette udelukkende gøres den d. 26. juni fra klokken 16-18 i Regensen gård, hvor Regensporten åbnes til lejligheden. Personligt fremmøde vil hverken forbedre eller forværre dine chancer for optagelse.

Har du spørgsmål, kan du skrive til os på klokker@regensen.dk