Ny Musikdirektør i Regensianersamfundet

10606304_719246398148052_7338317157065398558_n

Regensianersamfundet lader kundgøre:

 

Konstitution
af
Musikdirektør

 

Hermed meddeler bestyrelsen konstitution af

Jens Erik Raasted

som Musikdirektør ved Regensianersamfundet for efteråret 2015.

Musikdirektøren har til opgave at varetage og udfolde Regensianersamfundets musikalske side.

Musikdirektøren kan f.eks.

… afholde koncerter i Regensianersamfundets regi, f.eks. Efterårskoncert i 2015

… deltage i udvalget for Regensens Visebog (ny udgave) i Regensianersamfundets navn

… udpege udvalg f.eks. emeritus-musikdirektører eller aktivitets-udvalg

… udpege en eller flere vice musikdirektører

 

Idet det bemærkes, at konstitution som altid gives, med forbehold for storm, konstitueres musikdirektøren for perioden fra den 17. juni 2015 og frem til først kommende ordinær generalforsamling, hvor der vil være mulighed for genvalg.

Fastsat på Regensanersamfundets bestyrelsesmøde onsdag den 17. juni 2015
 
På vegne af bestyrelsen

 

Troels Petersen, Formand

Regensianersamfundet

 

Musikdirektørens bemyndigelse omfatter:

  • Kompetence til at indgå dialog og samarbejde med de levendes musikdirektør på vegne af Regensianersamfundet.
  • Kompetence til i øvrigt at foretage sig, hvad der ligger i umiddelbar naturlig forlængelse af aktiviteterne omtalt i nærværende dokument.
  • Adgang til at søge bestyrelsen om mindre bevillinger til arrangementer/aktiviter.
  • Musikdirektøren må alene efter forudgående eksplicit godkendelse afholde økonomiske udgifter på vegne af Regensianersamfundet.
  • Musikdirektøren må alene efter forudgående eksplicit godkendelse indgå væsentlige forpligtelser på vegne af Regensianersamfundet.