22/05/2017 10:42
 • 0
 • 0
20/05/2017 20:44
 • 3
 • 0
20/05/2017 15:08
 • 25
 • 0
12/05/2017 9:56
 • 7
 • 0
08/05/2017 15:47
 • 8
 • 0
01/05/2017 21:11
 • 3
 • 0

Regensianersamfundet

Regensianersamfundet er en alumneforening for forhenværende og nuværende Regensianere samt andre med tilknytning til Regensen. Er du ikke medlem, kan du indmelde dig via: http://www.regensianersamfundet.dk/medlemskab/
Simon Langkjær
Simon Langkjær29/05/2017 12:34
GAMLE-JUBILÆUM!

Ligesom Tilia holder også Gamle jubilæum. Vækkerforeningen af 1832 fejrer nemlig i slutningen af september sit 185ende år som Gåræ ældste forening. Alle afdøde gamlinge opfordres derfor til at sende deres kontaktoplysninger - dvs. deres mailadresser - enten til vaekkerforening1832@gmail eller til mig i en pb her på FB, sådan at de kan få tilsendt en officiel indbydelse.
Eva Schultz Hansen
Eva Schultz Hansen17/05/2017 21:37
Kære Regensianere
Til september holder Tilia 90 års jubilæum, og i den forbindelse er vi igang med et større detektivarbejde med at finde frem til alle tidligere tiliaster.
Vi håber, at I kan hjælpe os med at finde frem til så mange tiliaster som muligt.
Hvem herinde er tiliaster, og hvem kender tiliaster?
Der kommer invitation senere hen 🙂

Solskin og boagarde
De levende tiliaster

#TagEnTiliast
Camilla Kring
Camilla Kring29/05/2017 15:11
Book en #regensianer! Jeg mødte Anna Lidell i fredags. Hun er musiker og komponist og via Low-fi (https://marketplace.lowficoncerts.com/en/listings/87188-teenage-love) kan du booke Anna til at give en koncert i din stue eller på din arbejdsplads. Anna spiller i duoen Teenage love samt Mastal:lidell. I denne video fortæller Anna om sine #regensminder
Camilla Kring
Anna Lidell fortæller om Regensen
Anna Lidell boede på Regensen fra 2011 til 2015. Hun er uddannet cand.mag. i dansk og filosofi og har været medlem af foreningen Uglen. I dag er hun musiker ...
youtube.com
Simon Langkjær
Simon Langkjær28/05/2017 17:03
KLOKKERPROTOKOL CLASSIC : "MENS VI VENTER..."

Til september udkommer den længe ventede antologi om Regensens historie i det 20. århundrede. Og mens vi venter i spænding, bringes her på FB et udvalg af korrespondancer og tekster fra tidens mange kirkebøger og klokkerprotokoller, for at vække såvel den historiske nysgerrighed som den litterære appetit.

Følgende uddrag er taget fra Kaj Bredsdorffs klokkerberetning. Bredsdorff var klokker i 1904 og nedfældede i sin beretning en række betragtninger og overvejelser angående tidsånden og den regensielle genius loci - set gennem nostalgiens briller, selvfølgelig - som han, ikke desto mindre, mente ville interessere de kommende generationer af regensianere:

"Saadan sad vi ofte H.C. Nielsen og jeg til langt ud paa Natten og talte om de højeste og dybeste Ting og ’det var sandelig, rigtig nok velsignet’ som han sagde, H.C. Men saaledes vi sad Aftener til Generalforsamling eller Sold, da væk med alle Dagens Bekymringer og Samfundets Byrder. Arbejde og Alvor er godt, og Tiden er kostbar i de unge Aar, men der arbejdes ofte bedre efter en lydig Nat, og den Tid, der leves i Glæden og Nuet er ikke spildt: ’Hurra Kammerater nu igen, Kammerater, denne Stund er vor, er vor endnu, maaske skal det og den allersidste være’. Det var for mig det forfriskende og bærende ved alt Regensliv, at her fuldbyrdedes den rytmiske Vexel mellem Arbejde og Leg, mellem Alvor og Tant, der er Nerven i Studentens Tilværelser. Vi staar ikke, vi Studenter i 1900, som den lille, stolte Klump akademisk Dannelse fra Plougs og Hostrups Dage, der troede – og det med nogen Ret – at kunne føre et Folk. Vi er de mange og de smaa nu, og det praktiske Livs Mænd er vokset os over Hovedet, vi har end ikke meget tilfælles længere, alle vi Jurister, Theologer, Polyteknikere, Læger og Lærere; men eet har vi endnu tilbage, eet som vi bør værne om, da det til en vis Grad betegner vor Styrke, det er den akademiske Spøg. Læs disse Vækkerprotokoller og Kirkebøger igennem og lyt til Talerne paa Salen eller Passiarer under Linden, og forstaa, hvor Aanden muntres og Sorgen glemmes, mens Individet tumler sig i alt dette Waas og Skemt. Vi vil ikke føle os fattige, fordi vi støttes af Staten, vi vil føle os rige, fordi vi har faaet Regensen og føler Evner i os til at udrette noget. Og i dette ene simple : Regensen, den gamle Studiegaard, skal være Hjemsted for stille Flid og sorgløst Samvær, i dette var vi i min Tid alle enige, Pip og Gamle. Disse to Vækkerforeninger repræsenterede dengang ikke forskellige Principper, men forskellige Typer, og forsaavidt var Forskellen ikke mindre iøjnefaldende. Det var grumme let at skelne den fine, selskabsfæhige Pipianer med det akademiske Snit fra den plumpe, tilforladelige Gamling med den fæle Lyst til at nævne alting ved deres rette Navn."

#regensianer
Camilla Kring
Camilla Kring28/05/2017 16:46
Mathias Esmann er Regensianersamfundets kasserer. Det er Mathias, du kommunikerer med, når du melder dig ind i Regensianersamfundet, og det er Mathias' fortjeneste, at Regensianersamfundet nu har et MobilePay nummer: 61282023. I denne video fortæller Mathias om, hvad Regensen har betydet for ham. Jeg mødte Mathias på Nørrebro, hvad han arbejder, og det var samtidig det første interview til YouTube-kanalen Regensianer. På nuværende tidspunkt har jeg lavet 21 videoer med regensianere, og du kan se alle videoer her: https://www.youtube.com/channel/UCZeGJddShzWHzbU566eOwYA/videos #regensianer #regensen #regensianersamfundet
Camilla Kring
Mathias Esmann fortæller om Regensen og Regensianersamfundet
Mathias Esmann boede på Regensen fra 2011 til 2014. I dag er han konsulent hos Voluntas. Du kan læse mere om Mathias her: https://www.linkedin.com/in/mathias...
youtube.com
Camilla Kring
Camilla Kring28/05/2017 15:24