22/05/2017 10:42
 • 0
 • 0
20/05/2017 20:44
 • 4
 • 0
20/05/2017 15:08
 • 28
 • 0
12/05/2017 9:56
 • 8
 • 0
08/05/2017 15:47
 • 8
 • 0
01/05/2017 21:11
 • 4
 • 0

Regensianersamfundet

Regensianersamfundet er en alumneforening for forhenværende og nuværende Regensianere samt andre med tilknytning til Regensen. Er du ikke medlem, kan du indmelde dig via: http://www.regensianersamfundet.dk/medlemskab/
Janus Beyer
Janus Beyer15/06/2017 21:21
Tidligere portner på Regensen Bengt Borghegn er død. Han blev 78 år.

Efter længere tids sygdom sov han ind i går eftermiddags med sin kone Marianne ved sin side. Bengt var portner fra 1996-2007 og vil især blive husket for sit store engagement og gode humør - og ikke mindst for sin kompetente og arbejdsomme rolle i Regensens omfattende renovering. Han elskede Regensen og det tætte liv med os regensianerne.

Bengt bisættes i Sorgenfri Kirke torsdag den 22. juni kl. 13.00

Ære være hans minde
Camilla Kring
Camilla Kring22/05/2017 9:37
Støt #Regensen - 100 værelser – 100 gaver
Som død regensianer troede du nok, det var slut mellem dig og dit regensværelse.

Regensianersamfundet vil gerne være en almennyttig forening, og det kræver, at 100 personer giver mindst 200 kr. i gave.

Regensen har 100 værelser, og vi har brug for 100 gaver.
Du har derfor nu til den beskedne pris af mindst 200 kr. mulighed for at ”købe” dit gamle regensværelse. Eller det vil sige i hvert fald at støtte dit regensværelse, Regensen og det regensielle liv – nu og for fremtidige generationer.

Hvilket regensværelse har du en særlig relation til? Du kan se en oversigt over alle værelser på Regensen her: http://www.regensen.dk/omregensen/gangregensen.php (til venstre på siden)

Det er simpelt. Send mindst 200 kr. til
MobilePay nr. 61282023 med info om det ønskede værelsesnummer og dit cpr.nr. (hvis du på sigt vil have mulighed for at trække donationen fra i skat). Og fluks vil du modtage et flot diplom trykt i taknemlighed til varigt minde.

Vi håber, at du har lyst til at støtte op.

Del gerne med regensvenner.

De bedste forårshilsner
Regensianersamfundets bestyrelse
(bestyrelsen@regensianersamfundet.dk)

#regensianer #regensianersamfundet
Camilla Kring
Camilla Kring21/06/2017 10:29
#regensianer Nicolai Dyhr er partner i Horten Advokatpartnerselskab. Nicolai er vært for det første møde i Regensens Business Network, som bliver torsdag den 31. august kl. 17. Konceptet er enkelt: Inspirerende foredrag og en mulighed for at netværke med regensianere. Nicolai og Horten byder på mad, øl/vand og vinsmagning. Det er gratis at deltage i netværksarrangementet. Mere information følger. Sæt kryds i kalenderen nu.
Camilla Kring
Nicolai Dyhr
Nicolai Dyhr boede på Regensen fra 1997 til 2001. I dag er han partner i Horten Advokatpartnerselskab. Du kan læse mere om Nicolai her: https://www.linkedin....
youtube.com
Kasper Alsing
Kasper Alsing19/06/2017 9:39
KÆRE REGENS SÅ DET NU HVIS DU VIL GRATIS PÅ ROSKILDE OG BLIVE EN DEL AF ET LÆKKERT ARBEJDSHOLD PÅ AVALON

//
Hej Kasper.Vi Mangler 2 x kort arbejdshold. Mellem 32-38 timer. Har fri under musikken. Bor på lukket medarbejder kamp.

Vi mangler en vicevært. Skal have 24 timer. 2 vagter af 12 timer. Arbejder under festivalen. Men ellers samme vilkår.

Øl billetter, mad under vagt, mm.

Best regards / Cordialement / Mit freundlichen Grüßen

Jannich PomykalaSite Manager Avalon

Roskilde FestivalJannich.pomykala@roskilde-festival.dkTelefon: +45 2085 9346
Simon Langkjær
Simon Langkjær05/06/2017 22:21
KLOKKERPROTOKOL CLASSIC : SPREDTE BEMÆRKNINGER OM ANG. REGENSENS POLITISKE FORHOLD, ANNO 1905-06

Som tidligere sagt vil der her på samfundets FB blive publiceret en række uddrag fra tidligere kirkebøger og klokkerprotokoller over sommeren, mens vi venter på bogreception til september.

I de kommende indlæg vil vi så småt begynde at bevæge os mod 1920'erne, men inden da får I først nogle spredte bemærkninger om Regensens politiske forhold fra Nicolai Kiørboes klokkerberetning, efteråret 1905-1906.

Nota bene: Bør nok tages med et gran salt eller to.

"Spredte Bemærkninger angaaende Regensens politiske Forhold:

Ganske vist er det en mislig Sag at skrive Historie, inden de Begivenheder, man vil skildre, ere blevne i egentlig Forstand ’historiske’, men som den, der har været Gamling af Temperament, Pipianer af Forstand og er blevet haanet som Pipianer af Gamle og udskældt for Gamling i Pip, kunde det dog være, at jeg sad inde med de fleste Forudsætninger for at give en objektiv Skildring af Fænomenet Gamle som unægtelig i ikke ringe Grad har præget dette sidste Aars Regensliv.

Set sub specie æterni (under evighedens synsvinkel, red.) tror jeg ikke. det kan nægtes, at en stor Del af Gamles Opposition har været berettiget, og at noget af det, de har sagt, har været et Ord i rette Tid. Det er ikke godt, at Tonen paa Regensen bliver alt for kaad og fattet, det har sin store Betydning, at der findes enkelte Alvorsmænd, som kan drage større Spørgsmaal frem, naar Diskussioner synes at fæstne sig ved Bagateller. Og der er den Fare ved Regensen, at den Selskabelighed, der her aabnes saa let en Adgang til, skal drage Studenten bort fra alt andet end netop Regensen, et Faktum er det saaledes, at Regensianere ikke tager synderlig Del i de store Studenterkorporationers Liv. Følgelig har det sin Betydning, at Regensdebatten berører saa mange Spørgsmaal som mulig, at der findes Repræsentanter for alle mulige Anskuelser, og nægtes kan det ikke, at Gamles ensidige Fremhævden af et rent socialistisk-radikalt Standpunkt som det ene fornødne har kaldt Folk frem paa Valen, som ellers rimeligvis havde fristet den hvide Myres (termit, red.) sørgelige Skæbne. Men Gamle gik for vidt i sin Renlivethed, saa vidt at de til Tider strejfer Karaikaturen, den ubehjælpelige Minoritet, hvormed de altid optraadte, hidsede dem højere og højere op paa Kothurnen, saa de til sidst næppe øjnede Jorden og overbød hinanden i Kraftsteder og bizarre Benævnelser af Modparten, noget der altid vakte vild Jubel og var gefundenes Fressen for Regensens Revueforfattere.

Der er sagt mange haarde Ord om Gamle, og meget af det har de fortjent, de gik tit for vidt i at frakende deres Modpart alle mulige menneskelige Egenskaber, navnlig tiltroede de os ikke Gnist af Alvorsfølelse, alligevel tror jeg, at de fleste Gamlinge vare vel lidte herinde, ejendommelige Skikkelser vare flere af dem, og nogle af dem vil vel nok blive dem, der fæstner sig stærkest i vore Regensminder. En vis Idealitet kan man ikke frakende dem; selv om nogle af dem var lovlig umodne til at fordøje de Theorier, de gjorde sig til Talsmænd for og lidt for grønne til at man tog dem alvorligt, saa var de andre, som man tog sin Hat af for i Følelsen af at staa overfor Folk, der vidste, hvad de vilde, og mente, hvad de sagde.

En vis Stemning kunde der ogsaa være over dem, saaledes husker jeg hvorledes Gamle Generalforsamlingsnatten foredrog Socialistmarchen og Aakjærs smukke Studentersang ude under Linden, der er ikke Tvivl om, at i det Øjeblik følte virkelig selv de sløjeste af dem Folkeførerens Marchalstav rasle i Tornysteret:

Jeg vil haabe for Regensen, at der altid vil være nogle Gamlinger herinde, paa dem anden Side vil jeg inderlig haabe, de aldrig vil naa frem til Magten, thi det er min urokkelige Overbevisning, at i saa Fald vil Regenslivet tabe umaadeligt i Fylde og Kolorit. Men alle Anskuelser og alle Slags Mennesker skal færdes herinde paa Regensen, og jo mere Debat og Diskussion jo bedre, kun skal man ikke sidde hver i sin Baas og skule til hinanden, Regensen har altid været et Sted, hvor unge Mennesker kunde groe og udvikle sig og mangen en har her inde funden sig selv og sin Plads i Livet, netop fordi han herinde saa saa mange Slags Mennesker, og ikke, som man ellers er tilbøjelig til, kun aabnede Ørene for de tilvante Melodier og højst gjorde en lille Udflugt til den anden Side af Gaden for at se ’sine egne Vinduer’.”
Eva Schultz Hansen
Eva Schultz Hansen17/05/2017 21:37
Kære Regensianere
Til september holder Tilia 90 års jubilæum, og i den forbindelse er vi igang med et større detektivarbejde med at finde frem til alle tidligere tiliaster.
Vi håber, at I kan hjælpe os med at finde frem til så mange tiliaster som muligt.
Hvem herinde er tiliaster, og hvem kender tiliaster?
Der kommer invitation senere hen 🙂

Solskin og boagarde
De levende tiliaster

#TagEnTiliast