Kommunitetsrådet

Kommunitetet hører reelt under Regensianersamfundet, men forvaltes af et selvstændigt kuratorråd, der består af i alt seks medlemmer eller kuratorer. Tre medlemmer skal være levende alumner, der bor på Regensen, mens resten skal være døde alumner.

Tilsammen har disse seks medlemmer ansvaret for Kommunitetets formue og realiseringen af dets formål, og de vælges på Regensianersamfundets generalforsamling for en periode på 2 år. I ulige år står to døde medlemmer og et levende medlem på valg, mens i lige år er rådets to levende medlemmer og dets tredje døde medlem på valg.

Kommunitetsrådet har ifølge Regensianersamfundets vedægter eksklusiv tegningsret og disponeringsret i relation til Kommunitetet, hvis formue og frugter heraf holdes adskilt fra Regensianersamfundets øvrige økonomi.