Generalforsamling

Regensianersamfundets årlige generalforsamling finder normalt sted den sidste fredag i november i biblioteket på Regensen. Her skylles formandens beretning og kassererens ditto ned med øl og vand, inden der er valg til diverse poster.

Herefter fortsættes med middag i Store Sal, med sange, provstetale og et gensyn med årets tre bedste revynumre. Legater til nulevende regensianere uddeles under middagen af kassereren.

Middagen betales separat – opkrævning udsendes cirka en måned før.