Omvisninger


Regensens ånd er stadig ungdommens og studenterlivets, med alt hvad dertil hører af akademiske ambitioner og studentikose løjer.

Regensianerne (de nuboende alumner) har omvisninger.

Gruppeomvisninger kan aftales med Regensens Ligbærer (arkivansvarlig og rundviser), som kan findes her!