Ansøgning

Kommunitetsrådet uddeler midler på baggrund af en ansøgning støtte.

Der findes ingen standardformular for, hvordan en ansøgning til Kommunitetsrådet om støtte skal formuleres. Dog skal den som minimum indeholde en beskrivelse af, hvad der søges midlerne til og med hvilket formål, midlerne påtænkes anvendes.

Der behøves i ansøgningen ingen beskrivelse af, hvorvidt den konkrete anvendelse af bevillingen lever op til Kommunitetets formål, da det er Kommunitetsrådet, der i sin vurdering af ansøgningen foretager dette skøn. En ansøgning/anmodning om støtte eller udlodning af midler sendes til Kommunitetsrådet på adressen kommunitetet@regensianersamfundet.dk

Både tidligere og nuværende beboere på Regensen samt personer, der ikke har boet på Regensen, kan ansøge Kommunitetsrådet om støtte.

Der er ingen deadline for indsendelse af ansøgninger/anmodninger om støtte og bevillinger til Kommunitetsrådet, da rådet vil behandle sådanne ansøgninger/anmodninger ad hoc eller ved næstkommende møde.

Kommunitetsrådet orienterer på Regensianersamfundets generalforsamling om alle ansøgninger, rådet har godkendt og bevilliget midler til siden sidst afholdte generalforsamling.