Ansøgning

Kommunitetsrådet er en del af Regensianersamfundet og råder over en afgrænset del af Regensianersamfundets formue. Kommunitetets formål er at understøtte Regensianersamfundets arbejde med at sikre og udvikle Regensen og det regensielle studenterliv.

Kommunitetsrådet råder over 12.000 kr. årligt. Der uddeles til projekter og personlegater.

Der kan søges støtte 2 gange årligt med uddeling ved følgende begivenheder: Lindeballet (juni) og Regensianersamfundets Generalforsamling (november).

Kommunitetsrådets skal modtage din ansøgning senest ved følgende frister:
30. Maj
30. Oktober

Hvem kan søge?
Både tidligere og nuværende beboere på Regensen samt personer, der ikke har boet på Regensen, kan ansøge Kommunitetsrådet om støtte.

Hvor skal ansøgningen sendes til?
Ansøgninsskemaerne kan findes nedeunder for de to typer af støtte, men begge skal sendes udfyldte til Kommunitet@regensianersamfundet.dk. (Bemærk at projektstøtte også kræver et budget vedhæftes)

Støtte til projekter
Kommunitetsrådet støtter traditionelt set:

  • Udgivelser og kulturelle begivenheder, der fremmer kendskabet til Regensen og styrker dens virke.
  • Tiltag, der styrker forbindelsen og samarbejdet mellem levende og døde.
  • Sociale begivenheder og tiltag der styrker livet på gården.

Udfyld ansøgningsskemaet nedenfor.
Husk at vedhæftet projektets budget, når du indsender ansøgningsskemaet.

Personlegater
Kommunitetsrådet modtager og tildeler støtte på baggrund af motiverede indstillinger omkring én eller flere personer, som har gjort noget ekstraordinært for Regensen og det regensielle studenterliv. Der er tale om gerninger, der ikke er udført i embedsmedfør og som er kommet flere personer eller Regensens selv til gavn. Det er ikke muligt selv at søge dette legat.

Udfyld ansøgningsskemaet nedenfor.