Kommunitetsrådets arbejde

Jf. Regensianersamfundets vedtægter er det Kommunitetsrådets bundne pligt at forvalte Kommunitetet i henhold til dennes formålsparagraf.

Dette vil sige, at Kommunitetsrådet som udgangspunkt har to primære funktioner, som det gennem sit virke skal efterstræbe at opfylde og balancere mellem. Funktionerne er:

  1. Udlodning af Kommunitet og dets overskud til realisering af Kommunitets formål, hvilket er understøttelse af Regensianersamfundets arbejde.
  2. Konsolidering og opbygning af Kommunitet og dets likvide midler til gavn for Regensen, regenslivet og Regensianersamfundet.

Ingen af de to ovennævnte punkter har i udgangspunktet principiel forrang. Dvs. at Kommunitetsrådet i dets arbejde selv er forpligtet til at vurdere og afveje, alt efter givne omstændigheder, hvorvidt der er større eller mindre råderum til udlodning af Kommunitets midler eller ej, eller der er brug for investering af Kommunitetets midler til fremtidig sikring og udvikling af Kommunitetsformuen.

Det er altså egenhændigt op til rådet at beslutte, hvorvidt de fra tid til anden vil efterkomme indkommende ansøgninger om støtte og udlodning af midler, eller om de vil afvise sådanne af hensyn til konsolidering, sikring og/eller investering af Kommunitetets midler.