Embedsmiddag

Hvert år afholdes Regensianersamfundets Embedsmiddag, hvor alle embedsmænd og -kvinder, bestyrelsesmedlemmer samt provsteparet mødes over aftensmad for at lægge planer, koordinere og snakke det kommende års aktiviteter igennem.

Middagen er et centralt element i udvikling og koordinering af Regensianersamfundets aktiviter.

Middagen afholdes i starten af kalenderåret, tidligt i årets embedsperiode.