Sportsdirektør i Regensianersamfundet

10398930_10035282525_4983_n

Regensianersamfundet lader kundgøre:

 

Konstitution

af

sportsdirektør

 

Hermed meddeler bestyrelsen konstitution af

Troels Christian Petersen

som sportsdirektør ved Regensianersamfundet for efteråret 2015.
 
Sportsdirektøren har til opgave at varetage og udfolde Regensianersamfundets motoriske side.
 
Sportsdirektøren kan f.eks.

… afholde sportskampe i Regensianersamfundets regi, f.eks. Levende mod døde eller Udlandskampe
… deltage i de levende sportsdirektørers samarbejde med Rosenborg Kaserne
… udfordre alumneforeninger hidrørende fra Elers, Borchs og Valkendorfs i Regensianersamfundets navn … udpege udvalg f.eks. sportsdirektører-emeriti eller aktivitetsudvalg
… udpege en eller flere vice-sportsdirektører
… arrangere foreningsdyst på tværs af generationer

 

Idet det bemærkes, at konstitution altid gives med forbehold for storm, konstitueres sportsdirektøren for perioden fra den 21. september 2015 og frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der vil være mulighed for genvalg.

Fastsat på Regensianersamfundets bestyrelsesmøde mandag den 21. september 2015.

 

På vegne af bestyrelsen

 

Jesper Nørregaard, Kasserer

Regensianersamfundet
 

Sportsdirektørens bemyndigelse omfatter:

  • Kompetence til at indgå i dialog og samarbejde med de levendes sportsdirektør på vegne af Regensianersamfundet.
  • Kompetence til i øvrigt at foretage sig, hvad der ligger i umiddelbar naturlig forlængelse af aktiviteterne omtalt inærværende dokument.
  • Adgang til at søge bestyrelsen om mindre bevillinger til arrangementer/aktiviter.
  • Sportsdirektøren må alene efter forudgående eksplicit godkendelse afholde økonomiske udgifter på vegne afRegensianersamfundet.
  • Sportsdirektøren må alene efter forudgående eksplicit godkendelse indgå væsentlige forpligtelser på vegne af Regensianersamfundet.